Cơ cấu tổ chức

Tafa Việt đã xây dựng 1 hệ thống quản lý chặt chẽ, hợp lý. Các phòng ban được có những chức năng riêng, có mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp đồng bộ tạo nên sức mạnh tập thể và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thời gian hoàn thành, chất lượng dịch vụ một cách toàn diện, chu đáo nhằm duy trì mọi hoạt động của công ty một cách có hiệu quả nhất.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA VIỆT
Địa chỉ : Thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại : 0916.550.805–0982.834.315
Email: tafaviet@gmail.com | www.tafafun.com